Οι 32bit εκδόσεις του apache και php φαίνεται να δουλεύουν χωρίς προβλήματα στα 64bita windows server 2008 μιας και officially δεν υπάρχουν εκδόσεις των 64bit. Αντίθετα υπάρχει offical release της mySQL για x64 αρχιτεκτονική.

Σε πρόσφατη εγκατάσταση όμως εγκατεστημένα scripts με mysql databases δεν δούλευαν. Αποκλείοντας βήμα βήμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία του apache, php και mysql φθάσαμε στο ότι php και mysql δεν επικοινωνούσαν. Με test connections μεταξύ php και mysql φάνηκε ότι με 127.0.0.1 ή static ip ήταν επιτυχής η σύνδεση – αντίθετα με localhost δεν υπήρχε απόκριση. Ανοίγοντας το C:\windows\system32\drivers\etc\hosts η γραμμή 127.0.0.1 localhost ήταν commented(!). Κάνοντάς την uncomment δούλεψαν και πάλι όλα κανονικά.

(Visited 11 times, 1 visits today)