Πολλές φορές όταν κάνουμε import κάποια μεγάλη σε μέγεθος βάση, δεν είναι επιτυχής – και αυτό γιατί το max allowed packet στην mysql έχει μικρή τιμή. Επίσης το FAIL εμφανίζεται στα 37 δευτερόλεπτα της διεργασίας και αυτό λόγω της τιμής του wait timeout. Οπότε για την εισαγωγή μεγάλων βάσεων πρέπει να τροποποιήσουμε τις τιμές με τους ακόλουθους τρόπους:

Από Console:

10.000.000 = 10mb

ή

Από Console:

ή

Προσθέτουμε στο my.iNi την γραμμή:

(Visited 4 times, 1 visits today)