Κάποια προγράμματα αν και έχουν services δεν μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων τους μιας και πρέπει να φορτωθούν από το σύστημα σαν εφαρμογές. Έτσι ένας εύκολος και πιο σωστός τρόπος από τα βάλετε συντομεύσεις στο startup είναι η χρήση bat αρχείου με χρόνο-καθυστέρηση. Θα δημιουργήσουμε 2 αρχεία bat, το πρώτο θα χρησιμοποιείται ως χρόνος αναμονής και το δεύτερο θα κρατάει τις εντολές και τα patchs των συντομεύσεων.

Φτιάχνουμε έναν φάκελο που θα κρατάει τα bat αρχεία και τις συντομεύσεις, πχ c:\batchstart.

Στο notepad γράφουμε:

και το αποθηκεύουμε ως wait.bat

Στο notepad πάλι (ως νέο αρχείο):

και το αποθηκεύουμε ως services.bat και τοποθετούμε μια συντόμευση του services.bat στο startup των windows.

Το Call wait 40 καλεί το wait.bat με το οποίο δίνει 40 δευτερόλεπτα χρόνο πριν την εκτέλεση της επόμενης εντολής. Οι συντομεύσεις cod4.lnk κτλ αντιστοιχούν στα προγράμματα που πρόκειται να τρέξουν. Έτσι το πιο πάνω bat αρχείο ξεκινάει μαζί με την είσοδο στα windows, έπειτα από 40 δευτερόλεπτα φορτώνει το cod4 και έπειτα από 20 δευτερόλεπτα φορτώνει το ts3.

(Visited 4 times, 1 visits today)